Установки ионообменные AWT

В раз­де­ле пред­став­ле­ны ав­то­ма­ти­че­ские ионо­об­мен­ные уста­нов­ки се­рии AWT с управ­ля­ю­щей ав­то­ма­ти­кой Clack и Runxin. По же­ла­нию за­каз­чи­ка име­ет­ся воз­мож­ность ком­плек­та­ции обо­ру­до­ва­ния кла­па­на­ми дру­гих ма­рок, без по­те­ри про­из­во­ди­тель­но­сти и на­деж­но­сти обо­ру­до­ва­ния. Сто­и­мость пред­став­ле­на без уче­та ионо­об­мен­ной смо­лы. Га­ран­тия на все уста­нов­ки се­рии – 12 ме­ся­цев!
Артикул: 0817/F117Q3
Цена: 15 311 руб.
Артикул: 0817/F64B
Цена: 9 822 руб.
Артикул: 0817/F64B/CAB/S
Цена: 13 505 руб.
Артикул: 0817/F65B1/CAB/S
Цена: 21 089 руб.
Артикул: 0817/F69A3
Цена: 17 983 руб.
Артикул: 0817/F69A3/CAB/S
Цена: 21 594 руб.
Артикул: 0817/F69P3
Цена: 16 467 руб.
Артикул: 0817/F69P3/CAB/S
Цена: 20 150 руб.
Артикул: 0817/S3T/CAB/S
Цена: 33 872 руб.
Артикул: 0817/S5E
Цена: 37 772 руб.
Артикул: 0817/S5E/CAB/S
Цена: 41 455 руб.
Артикул: 0817/S5E/RUS
Цена: 43 694 руб.
Артикул: 0835/F116Q3
Цена: 18 200 руб.
Артикул: 0835/F63C3
Цена: 21 089 руб.
Артикул: 0835/F69A3
Цена: 19 283 руб.
Артикул: 0844/F116Q3
Цена: 18 344 руб.
Артикул: 0844/F117Q3
Цена: 16 755 руб.
Артикул: 0844/F63P3
Цена: 19 139 руб.
Артикул: 0844/F63C3
Цена: 21 450 руб.
Артикул: 0844/F64B
Цена: 11 267 руб.
Артикул: 0844/F65B1
Цена: 18 922 руб.
Артикул: 0844/F65B3
Цена: 19 428 руб.
Артикул: 0844/F69A3
Цена: 19 428 руб.
Артикул: 0844/F69P3
Цена: 17 983 руб.
Артикул: 0844/S3T
Цена: 31 561 руб.
Артикул: 0844/S5E
Цена: 39 433 руб.
Артикул: 0844/S5E/RUS
Цена: 44 777 руб.
Артикул: 0844/S5T
Цена: 37 483 руб.
Артикул: 1035/F116Q3
Цена: 18 633 руб.
Артикул: 1035/F63C3
Цена: 21 739 руб.
Артикул: 1035/F63C3/CAB/L
Цена: 27 155 руб.
Артикул: 1035/F64B
Цена: 11 555 руб.
Артикул: 1035/F64B/CAB/L
Цена: 17 189 руб.
Артикул: 1035/F65B1
Цена: 19 283 руб.
Артикул: 1035/F65B1/CAB/L
Цена: 24 483 руб.
Артикул: 1035/F69A3
Цена: 19 716 руб.
Артикул: 1035/F69A3/CAB/L
Цена: 25 278 руб.
Артикул: 1035/F69P3
Цена: 18 272 руб.
Артикул: 1035/F69P3/CAB/L
Цена: 23 689 руб.
Артикул: 1035/S3T
Цена: 31 561 руб.
Артикул: 1035/S3T/CAB/L
Цена: 37 483 руб.
Артикул: 1035/S5E
Цена: 39 433 руб.
Артикул: 1035/S5E/CAB/L
Цена: 45 066 руб.
Артикул: 1035/S5E/RUS
Цена: 45 139 руб.
Артикул: 1044/F116Q3
Цена: 18 922 руб.
Артикул: 1044/F117Q3
Цена: 17 405 руб.
Артикул: 1044/F63C3
Цена: 21 883 руб.
Артикул: 1044/F64B
Цена: 11 772 руб.
Артикул: 1044/F69A1
Цена: 19 428 руб.
Артикул: 1044/F69A3
Цена: 20 005 руб.
Артикул: 1044/F69P3
Цена: 18 489 руб.
Артикул: 1044/S3T
Цена: 31 994 руб.
Артикул: 1044/S5E
Цена: 39 433 руб.
Артикул: 1044/S5E/RUS
Цена: 45 355 руб.
Артикул: 1044/S5T
Цена: 37 700 руб.
Артикул: 1054/F116Q3
Цена: 19 644 руб.
Артикул: 1054/F117Q3
Цена: 17 983 руб.
Артикул: 1054/F63C1
Цена: 21 739 руб.
Артикул: 1054/F63C3
Цена: 22 605 руб.
Артикул: 1054/F63P3
Цена: 20 366 руб.
Артикул: 1054/F64A
Цена: 13 433 руб.
Артикул: 1054/F64B
Цена: 12 422 руб.
Артикул: 1054/F65B1
Цена: 20 150 руб.
Артикул: 1054/F65B3
Цена: 20 728 руб.
Артикул: 1054/F68A3
Цена: 24 483 руб.
Артикул: 1054/F69A3
Цена: 20 728 руб.
Артикул: 1054/F69P3
Цена: 19 139 руб.
Артикул: 1054/S3T
Цена: 32 572 руб.
Артикул: 1054/S5E
Цена: 40 155 руб.
Артикул: 1054/S5E/RUS
Цена: 46 366 руб.
Артикул: 1054/S5T
Цена: 38 494 руб.
Артикул: 1248/F117Q3
Цена: 20 366 руб.
Артикул: 1248/F63C3
Цена: 24 916 руб.
Артикул: 1248/F69A3
Цена: 22 966 руб.
Артикул: 1248/F69P3
Цена: 21 522 руб.
Артикул: 1252/F116Q3
Цена: 22 028 руб.
Артикул: 1252/F117Q3
Цена: 20 439 руб.
Артикул: 1252/F63C1
Цена: 24 194 руб.
Артикул: 1252/F63C3
Цена: 25 061 руб.
Артикул: 1252/F63P3
Цена: 22 678 руб.
Артикул: 1252/F64A
Цена: 15 817 руб.
Артикул: 1252/F65B1
Цена: 22 605 руб.
Артикул: 1252/F69A3
Цена: 23 183 руб.
Артикул: 1252/F69P3
Цена: 21 739 руб.
Артикул: 1252/S3T
Цена: 35 389 руб.
Артикул: 1252/S5E
Цена: 42 900 руб.
Артикул: 1252/S5E/RUS
Цена: 48 822 руб.
Артикул: 1252/S5T
Цена: 41 094 руб.
Артикул: 1344/F117Q3
Цена: 22 316 руб.
Артикул: 1344/F63C3
Цена: 26 866 руб.
Артикул: 1344/F69P3
Цена: 23 400 руб.
Артикул: 1344/S5E
Цена: 44 705 руб.
Артикул: 1354/F116Q3
Цена: 25 350 руб.
Артикул: 1354/F117Q3
Цена: 23 689 руб.
Артикул: 1354/F63C1
Цена: 27 444 руб.
Артикул: 1354/F63P3
Цена: 26 072 руб.
Артикул: 1354/F63S3
Цена: 28 311 руб.
Артикул: 1354/F64A
Цена: 19 283 руб.
Артикул: 1354/F65B1
Цена: 25 855 руб.
Артикул: 1354/F65B3
Цена: 25 133 руб.
Артикул: 1354/F69A3
Цена: 26 433 руб.
Артикул: 1354/F69P3
Цена: 23 689 руб.
Артикул: 1354/S3T
Цена: 38 494 руб.
Артикул: 1354/S5E
Цена: 46 150 руб.
Артикул: 1354/S5E/RUS
Цена: 50 988 руб.
Артикул: 1354/S5T
Цена: 44 344 руб.
Артикул: 1465/125S5E
Цена: 64 999 руб.
Артикул: 1465/F116Q3
Цена: 32 861 руб.
Артикул: 1465/F63C1
Цена: 36 616 руб.
Артикул: 1465/F63C3
Цена: 35 894 руб.
Артикул: 1465/F63P3
Цена: 33 511 руб.
Артикул: 1465/F64A
Цена: 26 866 руб.
Артикул: 1465/F74A3
Цена: 70 994 руб.
Артикул: 1465/S3T
Цена: 46 222 руб.
Артикул: 1465/S5E
Цена: 53 733 руб.
Артикул: 1465/S5E/RUS
Цена: 59 655 руб.
Артикул: 1465/S5T
Цена: 52 000 руб.
Артикул: 1665/125S5E
Цена: 63 411 руб.
Артикул: 1665/F116Q3
Цена: 36 327 руб.
Артикул: 1665/F63C1
Цена: 40 155 руб.
Артикул: 1665/F63C3
Цена: 39 361 руб.
Артикул: 1665/F63P3
Цена: 37 122 руб.
Артикул: 1665/F64A
Цена: 30 261 руб.
Артикул: 1665/F74A3
Цена: 74 533 руб.
Артикул: 1665/S3T
Цена: 49 688 руб.
Артикул: 1665/S5E
Цена: 57 200 руб.
Артикул: 1665/S5E/RUS
Цена: 63 122 руб.
Артикул: 1665/S5T
Цена: 55 394 руб.
Артикул: 1865/125S5E
Цена: 76 410 руб.
Артикул: 1865/125S5T
Цена: 75 038 руб.
Артикул: 1865/15S5E
Цена: 174 126 руб.
Артикул: 1865/F116Q3
Цена: 47 955 руб.
Артикул: 1865/F63C1
Цена: 51 638 руб.
Артикул: 1865/F63C3
Цена: 50 988 руб.
Артикул: 1865/F63P3
Цена: 48 750 руб.
Артикул: 1865/F74A3
Цена: 82 405 руб.
Артикул: 1865/S3T
Цена: 57 561 руб.
Артикул: 1865/S5E
Цена: 64 855 руб.
Артикул: 1865/S5E/RUS
Цена: 70 994 руб.
Артикул: 1865/S5T
Цена: 63 411 руб.
Артикул: 2162/125S5E
Цена: 85 799 руб.
Артикул: 2162/125S5E/RUS
Цена: 94 538 руб.
Артикул: 2162/125S5T
Цена: 83 633 руб.
Артикул: 2162/15S5E
Цена: 184 093 руб.
Артикул: 2162/15S5E/RUS
Цена: 188 715 руб.
Артикул: 2162/F64D
Цена: 71 572 руб.
Артикул: 2162/F74A3
Цена: 92 371 руб.
Артикул: 2162/S5E/RUS
Цена: 81 322 руб.
Артикул: 2472/125S5E
Цена: 113 171 руб.
Артикул: 2472/125S5E/RUS
Цена: 120 538 руб.
Артикул: 2472/125S5T
Цена: 111 871 руб.
Артикул: 2472/15S5E
Цена: 196 659 руб.
Артикул: 2472/15S5E/RUS
Цена: 201 282 руб.
Артикул: 2472/15S5T
Цена: 159 899 руб.
Артикул: 2472/2S5E
Цена: 198 104 руб.
Артикул: 2472/F64D
Цена: 84 283 руб.
Артикул: 2472/F74A3
Цена: 110 716 руб.
Артикул: 3072/15S5E
Цена: 242 953 руб.
Артикул: 3072/15S5E/RUS
Цена: 238 476 руб.
Артикул: 3072/2S5E
Цена: 242 809 руб.
Артикул: 3072/2S5E/RUS
Цена: 295 386 руб.
Артикул: 3072/F64D
Цена: 121 910 руб.
Артикул: 3072/F74A3
Цена: 151 088 руб.
Артикул: 3072/F77A3
Цена: 186 476 руб.
Артикул: 3672/15S5E
Цена: 262 959 руб.
Артикул: 3672/2S5E
Цена: 263 537 руб.
Артикул: 3672/2S5E/RUS
Цена: 316 042 руб.
Артикул: 3672/2S5EH
Цена: 460 196 руб.
Артикул: 3672/F64D
Цена: 150 726 руб.
Артикул: 3672/F74A3
Цена: 171 526 руб.
Артикул: 3672/F77A3
Цена: 206 987 руб.
Артикул: 4272/2S5EH
Цена: 532 129 руб.
Артикул: 4272/F112A3
Цена: 372 519 руб.
Артикул: 4272/F77A1
Цена: 277 403 руб.
Артикул: 4272/F77A3
Цена: 280 870 руб.
Артикул: 4872/2S5EH
Цена: 586 367 руб.
Артикул: 4872/F112A3
Цена: 382 413 руб.
Артикул: 4872/F77A3
Цена: 314 381 руб.
Артикул: 6367/2S5EH
Цена: 717 449 руб.
Артикул: 6367/3S5TH
Цена: Под заказ
Артикул: 6386/3S5TH
Цена: Под заказ
Артикул: 6386/F112A3
Цена: Под заказ
Артикул: DUPLEX/0835/F73A
Цена: 41 889 руб.
Артикул: DUPLEX/0844/F73A
Цена: 42 322 руб.
Артикул: DUPLEX/0844/S5E
Цена: 88 327 руб.
Артикул: DUPLEX/0844/S5ED
Цена: 70 994 руб.
Артикул: DUPLEX/0844/S5ED/RUS
Цена: 79 155 руб.
Артикул: DUPLEX/1035/F73A
Цена: 41 816 руб.
Артикул: DUPLEX/1035/S5ED/RUS
Цена: 79 588 руб.
Артикул: DUPLEX/1044/F73A
Цена: 42 322 руб.
Артикул: DUPLEX/1044/S5ED
Цена: 71 788 руб.
Артикул: DUPLEX/1054/F73A
Цена: 44 705 руб.
Артикул: DUPLEX/1054/S5E
Цена: 90 710 руб.
Артикул: DUPLEX/1054/S5ED
Цена: 72 944 руб.
Артикул: DUPLEX/1054/S5ED/RUS
Цена: 81 322 руб.
Артикул: DUPLEX/1252/F73A
Цена: 49 616 руб.
Артикул: DUPLEX/1252/S5E
Цена: 95 044 руб.
Артикул: DUPLEX/1252/S5ED
Цена: 79 877 руб.
Артикул: DUPLEX/1252/S5ED/RUS
Цена: 88 688 руб.
Артикул: DUPLEX/1354/F73A
Цена: 56 188 руб.
Артикул: DUPLEX/1354/S5E
Цена: 101 255 руб.
Артикул: DUPLEX/1354/S5ED
Цена: 85 366 руб.
Артикул: DUPLEX/1354/S5ED/RUS
Цена: 93 671 руб.
Артикул: DUPLEX/1465/F73A
Цена: 66 733 руб.
Артикул: DUPLEX/1465/S5E
Цена: 113 749 руб.
Артикул: DUPLEX/1465/S5ED
Цена: 98 149 руб.
Артикул: DUPLEX/1465/S5ED/RUS
Цена: 106 455 руб.
Артикул: DUPLEX/1665/F73A
Цена: 74 172 руб.
Артикул: DUPLEX/1665/S5E
Цена: 124 582 руб.
Артикул: DUPLEX/1665/S5ED
Цена: 105 082 руб.
Артикул: DUPLEX/1665/S5ED/RUS
Цена: 113 388 руб.
Артикул: DUPLEX/1865/F73A
Цена: 93 671 руб.
Артикул: DUPLEX/1865/F88A
Цена: 158 310 руб.
Артикул: DUPLEX/1865/S5E
Цена: 141 915 руб.
Артикул: DUPLEX/1865/S5ED
Цена: 124 582 руб.
Артикул: DUPLEX/1865/S5ED/RUS
Цена: 132 888 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/125S5E
Цена: 191 532 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/125S5E/RUS
Цена: 205 398 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/15S5E
Цена: 378 225 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/15S5E/RUS
Цена: 395 197 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/F88A
Цена: 177 160 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/S5E
Цена: 176 582 руб.
Артикул: DUPLEX/2162/S5ED
Цена: 158 165 руб.
Артикул: DUPLEX/2472/125S5E
Цена: 242 665 руб.
Артикул: DUPLEX/2472/15S5E
Цена: 401 985 руб.
Артикул: DUPLEX/2472/F88A
Цена: 205 037 руб.
Артикул: DUPLEX/3072/15S5E
Цена: 473 990 руб.
Артикул: DUPLEX/3072/15S5E/RUS
Цена: 491 251 руб.
Артикул: DUPLEX/3072/2S5E
Цена: 556 034 руб.
Артикул: DUPLEX/3072/F88A
Цена: 269 531 руб.
Артикул: DUPLEX/3672/15S5E
Цена: 515 446 руб.
Артикул: DUPLEX/3672/15S5E/RUS
Цена: 532 562 руб.
Артикул: DUPLEX/3672/2S5E
Цена: 596 334 руб.
Артикул: DUPLEX/3672/2S5E/RUS
Цена: 636 633 руб.
Артикул: DUPLEX/3672/F88A
Цена: 320 086 руб.
Артикул: DUPLEX/4272/2S5EH
Цена: Под заказ
Артикул: DUPLEX/4872/2S5EH
Цена: Под заказ
Артикул: TRIPLEX/1665/S5E
Цена: 218 181 руб.
Артикул: TRIPLEX/1865/S5E
Цена: 252 992 руб.
Артикул: TRIPLEX/2162/15S5E
Цена: 612 150 руб.
Артикул: TRIPLEX/2472/15S5E
Цена: 672 455 руб.
Артикул: TRIPLEX/3072/15S5E
Цена: 790 754 руб.
Артикул: TRIPLEX/3672/2S5E
Цена: Под заказ
Артикул: TWIN/0844/S5E
Цена: 104 721 руб.
Артикул: TWIN/1054/S5E
Цена: 108 621 руб.
Артикул: TWIN/1252/S5E
Цена: 118 949 руб.
Артикул: TWIN/1252/S5E/RUS
Цена: 129 782 руб.
Артикул: TWIN/1354/S5E
Цена: 122 343 руб.
Артикул: TWIN/1465/S5E
Цена: 132 960 руб.
Артикул: TWIN/1665/S5E
Цена: 144 515 руб.
Артикул: TWIN/1865/S5E
Цена: 160 332 руб.
Артикул: TWIN/2162/15S5E
Цена: 408 774 руб.
Артикул: TWIN/2472/125S5E
Цена: 264 981 руб.
Артикул: TWIN/2472/15S5E
Цена: 447 413 руб.
Артикул: TWIN/3072/15S5E
Цена: 507 501 руб.